The Dorr Mill Store

Pro Washfast Acid Dyes

16 OZ. SYNTHRAPOL
$7.70
No. 103 STRAW 1 OZ. - DYE
$3.00
No. 105 BUTTERCREAM 1 OZ. - DYE
$3.00
No. 106 LEMON DROP 1 OZ. - DYE
$4.00
No. 107A FLAVINE YELLOW 1 OZ. - DYE
$8.00
No. 119 SUN YELLOW 1 OZ. - DYE
$5.00
No. 120 GOLDEN PEAR 1 OZ. - DYE
$4.00
No. 121 MAPLE SUGAR 1 OZ. - DYE
$4.00
No. 122 MUSTARD 1 OZ. - DYE
$4.00
No. 123 TOFFEE 1 OZ. - DYE
$4.00
No. 124 GOLD 1 OZ. - DYE
$5.00
No. 130 CARAMEL 1 OZ. - DYE
$5.00
No. 199C GOLDEN YELLOW 1 OZ. - DYE
$5.00
No. 228 SAFFRON 1 OZ. - DYE
$5.00
No. 229 APRICOT 1 OZ. - DYE
$3.00
No. 230 SPICED PUMPKIN 1 OZ. - DYE
$6.00
No. 231 TIGER LILY 1 OZ. - DYE
$6.00
No. 232 ORANGE PEEL 1 OZ. - DYE
$6.00
No. 233 BRIGHT ORANGE 1 OZ. - DYE
$7.00
No. 234 CANTALOUPE 1 OZ. - DYE
$6.00